Evosina® with MIC Test

Evosina® with MIC Test

Evosina®: การทดสอบ Evosina ด้วย Minimum Inhibitory Concentration (MIC)

การทดสอบคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียของ Evosina
โดยการหาค่าความเข้มข้มของผลิตภัณฑ์ในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของ Evosina จึงมีการทดสอบผลิตภัณฑ์กับแบคทีเรียแกรมบวก (Gram-Positive Bacteria)
7 สายพันธุ์ เช่น
S. Aureus และ S. Epidermidis (ตัวอย่างแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนผิวหนังมนุษย์)

พบว่า ค่าเฉลี่ยของการทดสอบ MIC ใน Evosina (Sodium Usnate) เพียงแค่ 5 ppm (0.0005%) ก็สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้แล้ว
เมื่อเทียบกับ Usnic Acid ที่ต้องใช้ 10 ppm จึงจะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในแบบเดียวกันได้


ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการระงับกลิ่นตัว


(ค่า MIC ของ Evosina 100 ต่อ แบคทีเรียที่ส่งผลให้เกิดกลิ่นกาย)

จากตารางพบว่า ค่า MIC เพียง 2 ppm ก็สามารถยับยั้งเชื้อ
S. epidermidis และ C. tuberculostearicum ได้
จึงยืนยันได้ว่า Evosina มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ผลการทดสอบในผิวที่เป็นสิว


(ค่า MIC ของ Evosina 100 ต่อ แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว)

จากตาราง Evosina 100 แสดงให้เห็นถึงค่า MIC ที่ต่ำมาก ในการยับยั้ง
P. Acnes
โดย Evosina จะควบคุมการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียและขณะเดียวกันก็ช่วยปรับสมดุลให้แก่ผิวด้วย

ผลการทดสอบการป้องกันรังแคและผิวหนังอักเสบ


(ค่า MIC ของ Evosina GP Green ต่อ แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดผิวหนังอักเสบ)


Malassezia Furfur (P. Ovale)
เป็นเชื้อราที่พบได้ปกติบนผิวหนังของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้รังแค โรคผิวหนัง และผิวหนังอักเสบ
จากตารางแสดงให้เห็นว่า  Evosina GP Green เพียง 0.1%  ก็สามารถยับยั้งเชื้อได้แล้ว 

การทดสอบด้วย MIC ทำให้มั่นใจได้ว่า Evosina 100 และ Evosina GP Green
เป็นผลิตภัณฑ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพ และยังสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้อีกด้วยอ่านจุดเริ่มต้นของ Evosina ได้ที่: Evosina® | vsingredient
ดูรายละเอียดสินค้า: Product | vsingredient 

Create a website for free Online Stores