Auxina Tricogena®

Auxina Tricogena®

Auxina Tricogena: ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ ผู้มีปัญหาผมร่วงง่าย ผมบางไม่ควรพลาด


ประกอบไปด้วยสารสกัดจาก
 Tussilago Farfara Flower Extract (สารสกัดดอกโคลต์ฟุต)
 Achillea Millefolium Extract (สารสกัดยาร์โรล)
Cinchona Succirubra Bark Extract (สากสกัดรากควินิน)

ซึ่งสารสกัดจากพืชธรรมชาติทั้ง 3 ชนิด ช่วยเสริมสร้างรากผมให้ทำงานได้ดีขึ้นผ่านเทคนิคการสกัดที่คัดสรรสารสำคัญออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมผลทดสอบด้ายความปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมและเส้นขนได้อย่างชัดเจน
สามารถใช้ได้ทั้งหนังศีรษะ และบริเวณรอบปากและดวงตา เช่น หนวดเครา, ขนตาและคิ้ว


 วงจรชีวิตของเส้นผมปกติ

เส้นผมจะมีระยะเจริญเติบโต (Growth) หยุดเจริญเติบโต (Involution) และระยะพัก (Resting)
เส้นผมแต่ละเส้นจะผ่านระยะที่ 1 ไปสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตามลำดับ และจะย้อนกลับมายังระยะที่ 1 ใหม่ เป็นวัฏจักรชีวิตของเส้นผม ระยะของ hair แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

Anagen (ระยะเจริญเติบโต):
เป็นระยะที่เส้นผมมีความงอกงาม มีช่วงเวลา 2 ถึง 8 ปี เมื่อเราอายุมากขึ้นระยะนี้จะลดลง โดยเฉลี่ยเส้นผมคนเรางอกอย่างน้อย 1 เซนติเมตรต่อเดือน


Catagen (ระยะหยุดเจริญเติบโต):
ระยะหยุดงอก โดยเซลล์รากผมจะค่อยๆแยกตัวออกจากเส้นผม ทำให้เส้นผมขาดสารอาหารและความแข็งแรง ระยะนี้มีช่วงเวลา 2 – 4 สัปดาห์


Telogen (ระยะพัก):
ในระยะพัก มีช่วงเวลา 3 – 4 เดือน โดยเส้นผมเดิมจะหลุดไป และเส้นผมใหม่จะงอกขึ้นมาแทน
Auxina Tricogena ช่วยส่งเสริมการทำงานของฮอร์โมน Estrone ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยให้บริเวณรากผมเกิดการเพิ่มจำนวนเซลซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการงอกของเส้นผมในระยะ ANAGEN PHASEการเพิ่มขึ้นของระดับสารทั้ง 4 ชนิดแสดงให้เห็นถึงการทำงานของรากผมที่เพิ่มขึ้นในการเกิด ANAGEN PHASE ที่ 7 วันและ 14 วัน จากปริมาณ Auxina Tricogena ที่ 15% และ 30% ตามลำดับ

จากการทดลองโดยให้ผู้ชาย 30 คนใช้ Auxina Tricogena วันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 40 วัน โดยผลการทดลองปรากฏว่า ผู้ชายทั้ง 30 คน มีภาวะผมร่วงน้อยลงและเส้นผมมีความแข็งแรงขึ้นสนใจดูรายละเอียดสินค้า: AUXINA TRICOGENA ETH-F
Create a website for free Online Stores