Integrine®-60

Integrine®-60

Integrine®-60: Oligopeptide รูปแบบพิเศษ ช่วยเสริมให้ผิวมีสุขภาพแข็งแรงและเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวเป็นอย่างดี
Integrine-60 เป็น Oligopeptide ที่ได้จากข้าวมีโมเลกุลขนาดเล็กกว่า 1,000 ดาลตัน
จึงทำให้สามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวได้ทั้ง 2 ชั้นคือผิวหนังชั้นนอก (Epidermis) และผิวหนังชั้นใน(Dermis) เพื่อสร้างความแข็งแรงและความชุ่มชื้นให้ผิว

นักวิจัยจึงได้ทำการทดลองเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเซลล์ที่มีการ Treated ด้วย Integrine-60 กับเซลล์ที่ไม่ได้ Treated (untreated cells) ในทั้ง 2 ชั้นผิว 

ผลการวิจัยพบว่า Integrine-60 สามารถกระตุ้นให้เกิดการหลั่งโปรตีนสารเคลือบเซลล์ Keratinocyte ในผิวชั้นนอกและเซลล์Fibroblast ในผิวชั้นใน 
นั้นหมายความว่า Integrine-60 สามารถช่วยให้ผิวหนังของเรานั้นมีความยืดหยุ่น รักษาความชุ่มชื้น และความแข็งแรงให้กับผิวหนังมากขึ้นอีกด้วย

จากกราฟด้านล่าง เราได้แบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลองหลัก คือ
การทดลองในเซลล์ Keratinocytes บริเวณผิวหนังชั้นนอก และเซลล์ Fibroblast บริเวณผิวหนังชั้นใน

1. การแสดงปฏิกิริยาของ Filaggrin และ Collagen Type-XIII ในเซลล์ Keratinocytes บริเวณผิวหนังชั้นนอก

Filaggrin (Elisa Method)

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เซลล์ที่มีการ Treated ด้วย Integrine-60
ที่ความเข้มข้น 1 μg/ml. และ 10 μg/ml สามารถเพิ่ม Filaggrin ได้ถึง 20% -51%Collagen Type-XIII (Immunoblot Method)

จากการทดลองพบว่า เซลล์ที่มีการ Treated ด้วย Integrine-60
ระหว่าง 1 μg/ml. และ 10 μg/ml จะมีปริมาณ Collagen Type-XIII เพิ่มขึ้น 32%-36%
เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้ Treated (untreated cells)Collagen Type-XIII (Immunofluorescence Method)

จากการทดลองเซลล์ Keratinocyte โดยการใช้ Integrine-60 ที่ 10 μg/ml และบ่มไว้ร่วมกับ Antibody Anti-Collagen-XIII 
สีเขียวจากรูป แสดงให้เห็นถึง Collagen Type-XIII ในเซลล์ Keratinocytes ที่ยังเหลืออยู่จากการ Treated ด้วย Integrine-60
2. การแสดงปฏิกิริยาของ Fibronectin และ Collagen Type-I ในเซลล์ Fibroblast บริเวณผิวหนังชั้นใน

แสดงให้เห็นว่า Integrine-60 สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิด Fibronectin และ Collagen Type-I จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ Fibroblas/>

Fibronectin (Elisa Method)

จากการทดลองพบว่า เซลล์ที่มีการ Treated ด้วย Integrine-60 ระหว่าง 1 ng/ml และ 10 μg/ml
มีปริมาณ Fibronectin เพิ่มขึ้น 28%- 42% เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้ Treated (untreated cells)Collagen Type-I (Elisa Method)

จากการทดลองพบว่า เซลล์ที่มีการ Treated ด้วย Integrine-60 ระหว่าง 1 ng/ml และ 1 μg/ml
มีปริมาณ Collagen Type-I เพิ่มขึ้น 22%-32% เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้ Treated (untreated cell)
การแสดงปฏิกิริยาของ Elastin, Collagen Type-VII, Collagen Type-IV ในเซลล์ Fibroblast บริเวณผิวหนังชั้นใน

Integrine-60 แสดงปฏิกิริยาการเกิด Elastin และ Collagen Type-VIIในขณะเดียวกัน
สามารถเพิ่มการเกิด Collagen Type-IV ได้ในเกือบทุกความเข้มข้น(ของ integrine-60 )
เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้ Treated (untreated cell)

Elastin (Immunoblot Method)

จากการทดลองพบว่า เซลล์ที่มีการ Treated ด้วย Integrine-60 ระหว่าง 50 ng/ml และ 1 μg/ml
มีปริมาณ Elastin เพิ่มขึ้น 16.2% -14.7% เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้ Treated (untreated cells)
Collagen Type-VII (Immunoblot Method)

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เซลล์ที่มีการ Treated ด้วย Integrine-60 ที่ 1 μg/ml
สามารถกระตุ้นการสร้าง Collagen Type-VII ได้สูงถึง 9.8 % เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้ Treated (untreated cells)COLLAGEN TYPE-IV (Immunoblot Method)

จากการทดลองพบว่า เซลล์ที่มีการ Treated ด้วย Integrine-60 ระหว่าง 5 ng/ml และ 2 mg/ml
มีปริมาณ Collagen Type-IV เพิ่มขึ้น 17%-26% เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้ Treated (untreated cells)

สนใจดูรายละเอียดสินค้า:  Integrine-60Create a website for free Online Stores